Công ty bán hàng thì chi nhánh có được xuất hóa đơn thay không?

Xảy ra rất nhiều trong giai đoạn hiện nay là chi nhánh lại xuất hóa đơn thay cho công ty. Và nhiều người cũng không biết là như vậy có đúng pháp luật không? Vậy theo quy định của pháp luật, công ty bán hàng thì chi nhánh có được xuất hóa đơn thay không?

1. Chi nhánh có được xuất hóa đơn thay cho công ty không?

Theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì khi lập hóa đơn, người bán phải chú ý đến tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”.

Cụ thể, người bán phải ghi chính xác mã số thuế của cả bên mua và bên bán. Đối với “Tên, địa chỉ” của người bán, người mua, phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Ngoài ra, tại điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi chuyển giao quyền sở hũu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua thì bên bán phải lập và giao hóa đơn cho bên mua. 

Từ các quy định trên có thể thấy, khi bán hàng hóa thì người bán hàng phải ghi đúng các tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế” của mình và người mua; việc xuất hóa đơn phải đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho khách hàng.

Tuy nhiên:

Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về “Ủy nhiệm lập hóa đơn”. Vậy nếu trường hợp công ty có giao cho chi nhánh thực hiện xuất hóa đơn cho lô hàng đã bán thì lúc này, việc chi nhánh xuất hóa đơn vẫn được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện:

– Việc ủy nhiệm giữa công ty và chi nhánh là bằng văn bản.

– Hóa đơn được ủy nhiệm cho chi nhánh lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là công ty và đóng dấu công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của công ty hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của công ty).

Xem thêm: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

2. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

Tại Khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì khi hóa đơn ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế người bán thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này.

Xem thêm: Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Công ty bán hàng thì chi nhánh có được xuất hóa đơn thay không?” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.