Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Đối tượng đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in là ai? Thủ tục đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in được tiến hành như thế nào? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đối tượng được đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Căn cứ Điều 1 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng như sau:

Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:

– Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

– Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;

– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;

– Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên;

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Căn cứ Điều 2 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định về mẫu chứng từ khấu trừ tự in như sau:

– Nội dung chứng từ khấu trừ phải có đủ các chỉ tiêu theo mẫu chứng từ khấu trừ chuẩn đính kèm Thông tư 37/2010/TT-BTC.

– Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành.

Ví dụ: AB/2010/T, trong đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in.

– Chứng từ khấu trừ được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 07 chữ số trong 01 ký hiệu.

– Mỗi số chứng từ khấu trừ gồm 02 liên:

Liên 1: Lưu tại tổ chức trả thu nhập.

Liên 2: Giao cho người bị khấu trừ tiền thuế.

– Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu chứng từ khấu trừ. Trường hợp tổ chức trả thu nhập cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

Thủ tục đăng ký sử dụng và lưu hành chứng từ khấu trừ tự in

Căn cứ Điều 3 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định về thủ tục đăng ký sử dụng và lưu hành chứng từ khấu trừ tự in như sau:

Hồ sơ đăng ký sử dụng và lưu hành chứng từ khấu trừ tự in

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư 37/2010/TT-BTC).

2. Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 37/2010/TT-BTC.

3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;

4. Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính.

Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in

Bước 1:

Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ tự in hợp lệ của tổ chức trả thu nhập, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ;

Trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết.

Bước 3:Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình.

Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.

>>Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Trên đây là bài viết về: Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.