Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Thực hiện sai các chứng từ kế toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán thì bị phạt như thế nào? Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây. 

1. Chứng từ kế toán

♣ Khái niệm:

Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ.

♣ Các loại chứng từ kế toán

Hệ thống chứng từ kế toán bao gồm danh mục chứng từ, các mẫu biểu chứng từ và cách ghi chép từng chứng từ. Danh mục chứng từ kế toán bao gồm 37 mẫu biểu được chia thành 5 loại:

+ Loại 1 – Lao động tiền lương gồm 12 chứng từ

Chẳng hạn như: Bảng chấm công; Bảng chấm công làm thêm giờ; Bảng thanh toán tiền lương; Bảng thanh toán tiền thưởng; Hợp đồng giao khoán; Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán;…

+ Loại 2 – Hàng tồn kho gồm 7 chứng từ

Chẳng hạn như: Phiếu xuất kho; Phiếu nhập kho; Bảng kiểm kê mua hàng; Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa; Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ;…

+ Loại 3 – Bán hàng gồm 2 chứng từ

Gồm: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi; Thẻ quầy hàng.

+ Loại 4 – Tiền tệ gồm 10 chứng từ

Chẳng hạn như: Phiếu thu; Phiếu chi; Giấy đề nghị tạm ứng; Giấy đề nghị thanh toán; Biên lai thu tiền; Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ);…

+ Loại 5 – Tài sản cố định gồm 6 chứng từ

Gồm: Biên bản giao nhận tài sản cố định; Biên bản thanh lý tài sản cố định; Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành;… 

Hóa đơn cũng chính là một trong những chứng từ kế toán

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

2.1. Mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán

Từ ngày 1/5/2018, mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán như sau theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

 

STT Hành vi vi phạm Mức phạt vi phạm Biện pháp khắc phục

1

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ
Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán  
Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu  
Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn  
Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên  

2

Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  
Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký
Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền
Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký
Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ
Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định
Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng

3

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo
Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
 
Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 
Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
 

Kế toán cần lưu ý về thời hiệu xử phạt hành chính về chứng từ kế toán. Thời hiệu là 2 năm, kể từ:

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc: Tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện: Tính từ thời điểm phát hiện hành vvi phạm.

>>>Xem thêm: 

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập 

Quy định về chữ ký trên hóa đơn giá trị gia tăng – bán hàng – điện tử 

2.2. Xử lý hình sự đối với vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội vi phạm quy định về kế toán.

“Điều 221. Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính175 về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, ty xóa tài liệu kế toán;

b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;

d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán;

đ) Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ li;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

>>>Xem thêm: 

Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Quy định pháp luật mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán 

Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán có thể theo mức xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự. Các kế toán cần lưu ý để có thể tránh được những sai phạm trong quá trình làm việc của mình.

Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế giá rẻ.  

Comments are closed.