Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Doanh nghiệp phải nộp tiền thuế cho cơ quan thuế. Nếu chậm nộp tiền thuế có thể bị phạt. Mức phạt chậm nộp tiền thuế là bao nhiêu? Taxkey sẽ giải đáp thắc mắc ngay sau đây.

1. Mức phạt chậm nộp tiền thuế đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 1/7/2016

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC:

Tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Tức là:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

2. Mức phạt chậm nộp tiền thuế đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp

Trường hợp này, số tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

♣ Trước ngày 1/1/2015: 

Số tiền phạt chậm nộp được tính theo quy định tại Luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012

Theo đó: 

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày, thì số tiền phạt được tính như sau:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày, thì số tiền phạt được tính như sau:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp – 90 ngày)

♣ Từ ngày 1/1/2015:

Số tiền chậm nộp được tính theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13.

Theo đó, Số tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

♣ Từ ngày 1/7/2016: 

Tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày

Số tiền phạt = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Quý khách hàng có thể tham khảo ví dụ sau để có thể hình dung rõ hơn về vấn đề này:

Ví dụ:

Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng thuộc tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế). Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày. Theo đó:

Số tiền phạt 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

– Từ ngày 1/1/2015, tiền chậm nộp thuế được tính như sau:

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

– Từ ngày 01/7/2016 trở đi:

Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

3. Cách xác định số ngày chậm nộp tiền thuế 

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế; thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

4. Cách xác định mức phạt chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơ quan thuế thc hin cưỡng chế

♣ Trưng hp cơ quan thuế thc hin cưỡng chế bng bin pháp kê biên tài sn; bán đu giá tài sn kê biên đ thu hi n thuế:

Ngưi np thuế b tính tin chm np từ ngày tiếp sau ngày cui cùng ca:

+ Thi hn np thuế

+ Thi hn gia hn np thuế theo quy định ca pháp luật v thuế

+ Thi hn np thuế ghi trong thông báo; hoc quyếđịnh x lý ca cơ quan thuế; hoc cơ quan có thm quy

đến ngày cơ quan thuế lp biên bn kê biên tài sn. 

Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu tài sản bán đấu giá cho người mua:

Trưng hđã chuyn giao quyn s hu tài sn bán đu giá cho ngưi mua, mà cơ quan chc năng có thm quyn bán đu giá tài sn không np tin thuế vào ngân sách nhà nước:

Cơ quan chc năng có thm quyn bán đu giá tài sn phi np tin chm np k từ ngày tiếp theo ngày chuyn giao quyn s hu tài sđến ngày np thuế vào ngân sách nhà nước. 

Không tính chm np trong thi gian thc hin các th tđấu giá.

5. Cách xác định mức phạt chậm nộp tiền thuế khi có kê khai điều chỉnh thuế

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp như sau:

– Từ ngày phải nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuế đến hết ngày 30/6/2016:

Áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu. Hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ). Tức là :

Số tiền phạt  = Số tiền khai thiếu x 0,05% x Số ngày chậm nộp

– Từ ngày 1/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước:

Áp dụng theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu. Tức là:

Số tiền phạt = Số tiền khai thiếu x 0,03% x Số ngày chậm nộp

>>>Xem thêm: 

Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Quy định pháp luật mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán

Trên đây là những thông tin cơ bản về Mức phạt chậm nộp tiền thuế mà Taxkey muốn gửi tới quý khách hàng và bạn đọc. Nếu có điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế uy tín nhất  

Comments are closed.