Quy định pháp luật mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán là tài liệu quan trọng trong quá trình làm việc và thực hiện nghiệp vụ kế toán. Việc thực hiện không đúng sổ sách kế toán có thể bị phạt. Mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán được pháp luật quy định như thế nào? Các kế toán viên cần lưu ý.

1. Quy định về sổ sách kế toán

Điều 24 Luật Kế toán năm 2015 quy định về sổ sách kế toán. Theo đó, sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. 

Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ. 

 Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán

Việc thực hiện sai sổ sách kế toán có thể dẫn đến bị xử phạt hành chính. Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP, mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán như sau:

 

STT Hành vi vi phạm Mức phạt vi phạm Biện pháp khắc phục hậu quả1

Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng  
Sổ kế toán không ghi bằng bút mực, ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)
Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.
2


Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán
Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định  
ông in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định  
3Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  
Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán
Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề
Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán
 
4

Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Buộc khôi phục lại sổ kế toán
Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị

Lưu ý: 

Thời hiệu xử phạt hành chính trong sổ sách kế toán là 2 năm. 

Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính từ

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm

Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vvi phạm.

Các kế toán viên cần phải nhớ mốc thời gian này.

>>>Xem thêm: Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Trên đây là những nội dung cơ bản về sổ sách kế toán và mức phạt vi phạm về sổ sách kế toán. Các kê toán viên cần phải lưu ý. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Khách hàng quan tâm có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Taxkey.

Comments are closed.