Điều kiện để được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1

Trò chơi điện tử G1 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp. Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về các điều kiện để được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1. Cụ thể bao gồm:

Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trò chơi G1 phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.


Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tên miền theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Cụ thể:

Doanh nghiệp nộp tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” bản khai đăng ký tên miền. Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do.


Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi G1 phải có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định dưới đây:

Điều kiện về tổ chức, nhân sự

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về tổ chức, nhân sự quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định 150/2018/NĐ-CP. Theo đó:

– Doanh nghiệp phải có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được;

– Doanh nghiệp phải có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

Điều kiện về kỹ thuật

Các điều kiện này được quy định cụ thể bao gồm:

– Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có khả năng lưu trữ, cập nhật đy đủ thông tin cá nhân của người chơi bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

+ Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 gi mỗi ngày;

+ Hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đi với tt cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí d nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong sut quá trình chơi.

– Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có).

– Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự c xảy ra.

– Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.


Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi G1 có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trong phạm vi hệ thống thông tin của mình; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân khác trong việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng.

Hoạt động bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin và quy định pháp Luật về chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện để được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.