Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo quy định mới nhất

Khi nhập khẩu thiết bị in thì có phải xin giấy phép không? Trường hợp nào phải xin cấp giấy phép? Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo quy định mới nhất được hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Quy định về nhập khẩu thiết bị in

Đối với một số thiết bị in thì khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đó là máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress vàm máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ.

Thông tin của thiết bị in nhập khẩu phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in.


Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in tuân theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Nghi định 25/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1:  Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP;

– Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cơ sở in gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không thể hiện đầy đủ thông tin theo mẫu quy định bị từ chối cấp giấy phép

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.