Cấp lại Giấy phép hoạt động in và các trường hợp thu hồi giấy phép

Dưới đây là những quy định của pháp luật về viêc cấp lai Giấy phép hoạt động in và các trường hợp thu hồi giấy phép. Cụ thể được quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CP.

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

Cở sở in muốn được cấp lại Giấy phép hoạt động in thì phải tuân thủ các quy định cụ thể dưới đây.

Các trường hợp cấp lại Giấy phép hoạt động in

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng.

Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in.

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in

Cơ sở in chuẩn bị 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

– Giấy tờ chứng minh trong trường hợp có sự thay đổi;

– Giấy phép đã cấp đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất


Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in của cơ sở in sẽ bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 60/2014/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

– Cơ sở in không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động trong quá trình hoạt động mà cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in đã có văn bản yêu cầu cơ sở in tạm dừng hoạt động trong thời hạn 30 ngày để bổ sung đủ các điều kiện theo quy định;

– Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in nhưng cơ sở in không đầu tư đủ thiết bị theo quy định;

– Cơ sở in không hoạt động trên 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in;

– Cơ sở in chấm dứt hoạt động hoặc chia tách, sáp nhập, giải thể, bị phá sản.

Xem thêm: Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trường hợp buộc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cấp lại Giấy phép hoạt động in và các trường hợp thu hồi giấy phép” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.