Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động in theo quy định mới nhất

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in bao gồm những giấy tờ nào? Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động in theo quy định mới nhất.

Điều kiện hoạt động của cơ sở in

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải đáp ứng các điều kiện dưới đây thì mới được phép hoạt động:

– Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

– Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Lưu ý: Các điều kiện này chỉ áp dụng đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm sau:

+ Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

+ Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

+ Tem chống giả;

+ Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).


Trường hợp phải xin cấp Giấy phép hoạt động in

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm sau đây thì phải làm hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xin cấp Giấy phép hoạt động in:

– Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

– Tem chống giả.


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in

Cơ sở in chuẩn bị 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 60/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in.


Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động in

Cơ sở in thực hiện các bước quy định tại điểm d khoản 5 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP để được cấp Giấy phép hoạt động in.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cơ sở in chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định trên.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cơ sở in gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đến:

– Bộ Thông tin và Truyền thông đối với cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với cơ sở in khác.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động thì bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép. 

Lưu ý:

Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động. Trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định của Luật xuất bản thì cấp chung trên một giấy phép.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.