Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu

Một trong các chế độ được người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đó là chế độ hưu trí. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về các điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu.


Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật có những quy định cụ thể về điều kiện áp dụng với từng đối tượng. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

Trường hợp người lao động làm công việc khai thác than

Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.


Trường hợp người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có tổng thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Xem thêm: Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất


Trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

Đối với người lao động trong trường hợp này được hưởng lương hưu theo quy định sau:

– Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

– Đủ 55 tuổi khi nghỉ việc;

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem thêm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật


Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng

Trong trường hợp này, người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu.

Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.

Xem thêm: Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.