Thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật. Dưới đây là thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Xem thêm: Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật

Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới nhất


Trình tự, thủ tục thực hiện

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thực hiện thủ tục đề nghị giải quyết chế độ hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu được chuẩn bị theo quy định trên.

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Giải quyết chế độ

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục giải quyết chế độ đau ốm của người lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết.

Comments are closed.