Thủ tục đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định mới nhất

Trong một số trường hợp, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể bị đình chỉ hoạt động. Trình tự, thủ tục đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định cụ thể tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học khi xảy ra một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 109 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

– Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

– Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


Thủ tục, trình tự thực hiện

Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện việc đình chỉ hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo trình tự quy định tại khoản 3 Điều 109 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1:

Khi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm thuộc một trong các trường hợp trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm và lập biên bản kiểm tra.

Bước 2:

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3:

Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có).

Bước 4:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.