Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

Tư vấn du học là một ngành nghề đang thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Để được phép hoạt động thì doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Vậy Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh th; tư vn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.


Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Pháp luật quy định có 03 nhóm đối tượng được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Cụ thể bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Để được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì các nhóm đối tượng trên phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi đáp ứng điều kiện trên thì tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.