Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Vậy doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không? Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp giúp các bạn.

1. Trách nhiệm, quyền hạn của kế toán trưởng

1.1. Trách nhiệm của kế toán trưởng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật kế toán 2015, kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán;
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

1.2. Quyền hạn của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ còn có các quyền sau đây:

 • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
 • Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
 • Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

2. Có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong doanh nghiệp không?

Để trả lời cho câu hỏi này cần tham khảo một số quy định dưới đây:

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ doanh nghiệp siêu nhỏ.
 • Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
 • Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Từ các quy định trên có thể tóm lại như sau:

 • Doanh nghiệp phải có kế toán trưởng trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ;
 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng;
 • Doanh nghiệp mới thành lập có thể thuê kế toán trưởng hoặc bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.