Đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động mùa vụ

Hợp đồng lao động mùa vụ là gì? Khi giao kết hợp đồng lao động mùa vụ thì có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không? Dưới đây là quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động mùa vụ.

Hợp đồng lao động mùa vụ là gì?

Hợp đồng lao động mùa vụ (HĐLĐ mùa vụ) là một trong các loại hợp đồng lao động được phép giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đây là loại hợp đồng ghi nhận thỏa thuận về công việc mang tính chất tạm thời, không liên tục.

HĐLĐ mùa vụ có những đặc điểm sau:

+ Được giao kết trong trường hợp công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hoặc không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

+ Không được giao kết HĐLĐ mùa vụ để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Xem thêm: Những điều người lao động cần biết khi giao kết hợp đồng lao động


Hợp đồng lao động mùa vụ có phải đóng bảo hiểm?

Việc đóng bảo hiểm cho người lao động cần phải tuân theo quy định dưới đây:

Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Như vậy, người lao động làm việc theo HĐLĐ mùa vụ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động khi giao kết HĐLĐ.

Người lao động làm việc theo HĐLĐ mùa vụ có thời hạn dưới 01 tháng không phải đóng BHXH bắt buộc.

Bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người lao động có HĐLĐ mùa vụ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013, nếu người lao động ký HĐLĐ mùa vụ từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Còn nếu người lao động ký HĐLĐ mùa vụ dưới 03 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Xem thêm: Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo quy định của pháp luật

Những nhầm lẫn hay gặp khi thực hiện hợp đồng lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động mùa vụ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.