Những điều cần lưu ý về Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Những điều cần lưu ý về Phụ lục hợp đồng lao động dựa trên quy định của pháp luật?

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2012, Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


Được ký kết Phụ lục hợp đồng lao động tối đa bao nhiêu lần?

Pháp luật về lao động hiện hành không quy định giới hạn số lần ký kết Phụ lục hợp đồng lao động, trừ trường hợp Phụ lục quy định sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Như vậy, các bên chỉ được ký kết Phụ lục để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động tối đa một lần và đảm bảo không làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết.

Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động mùa vụ

Những nhầm lẫn hay gặp khi thực hiện hợp đồng lao động


Xử phạt vi phạm

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm của tổ chức sẽ gấp hai lần mức phạt của cá nhân (khoản 1 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

Do đó, khi doanh nghiệp có hành vi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng Phụ lục quá một lần hoặc sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động sẽ bị phạt tiền với mức như sau:

– Từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 4.000.000 đồng – 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

– Từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những điều cần lưu ý về Phụ lục hợp đồng lao động” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.