Ghi thiếu chữ phường, tỉnh, việt nam trên hóa đơn có được không?

Ghi thiếu chữ phường, tỉnh, việt nam trên hóa đơn có được không? Để trả lời được câu hỏi này chúng ta cần nghiên cứu các quy định của pháp luật được ghi nhận trong Thông tư 26/2015/TT-BTC và một số Công văn của Tổng cục thuế.

1. Quy định về việc viết tắt trên hóa đơn

Đối với tiêu thức Tên, địa chỉ của người bán, người mua thì theo hướng dẫn cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Cụ thể, nếu trong trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định chính xác địa chỉ doanh nghiệp.

Theo đó nếu hóa đơn thực hiện đúng quy định về viết tắt theo quy định trên thì vẫn được xác định là hợp lệ.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể về cách thức xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Xem thêm: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn giá trị gia tăng

2. Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam

Đối với từng trường hợp ghi thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán, đúng mã số thuế và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì vẫn có thể được chấp nhận. Để hiểu cụ thể hơn thì chúng ta cần xem xét một số Công văn sau đây:

2.1. Đối với hóa đơn thiếu chữ “phường”

Theo Công văn  2186/TCT-CS ngày 24/05/2017 của Tổng cục thuế trả lời Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng:

  • Trường hợp địa chỉ của Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng nếu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty (hoặc Công ty lập hóa đơn cho khách hàng) có thể ghi với địa chỉ rút gọn là V139, Vườn Cam, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
  • Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn chỉ ghi “V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng” không ghi địa chỉ “tỉnh Cao Bằng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Như vậy, nếu trên hóa đơn có ghi thiếu chữ phường nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì hóa đơn vẫn được xác định là hợp lệ.

2.2. Đối với hóa đơn ghi thiếu chữ “tỉnh”

Theo Công văn 2759/TCT-CS ngày 23/6/2017 của Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Change Interaction:

  • Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Change Interaction theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q1, TP HCM.
  • Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế Công ty và mã s thuế của người bán nhưng tại mục địa ch Công ty trên hóa đơn ghi thiếu thông tin “thành phố Hồ Chí Minh” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng thì các hóa đơn này vn được chấp nhận đ kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy, đối với các hóa đơn có ghi thiếu “tỉnh” trong địa chỉ của người bán, người mua nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng thì vẫn được chấp nhận. Lưu ý là phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không lập hóa đơn điều chỉnh.

2.3. Đối với hóa đơn ghi thiếu chữ “Việt Nam”

Theo Công văn 74297/CT-TTHT ngày 05/12/2016 của Tổng cục thuế trả lời Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính:

  • Trường hợp Công ty của Độc giả nhận được các hóa đơn của người bán hàng, tiêu thức “địa chỉ” của người mua viết thiếu cụm từ “Việt Nam” vẫn đảm bảo xác định đúng người mua, người bán thì vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ khi khấu trừ thuế GTGT.
  • Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Như vậy, nếu trên hóa đơn ghi thiếu “tỉnh” nhưng vẫn đảm bảo xác định đúng người mua, người bán thì vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ khi khấu trừ thuế GTGT.

Xem thêm: Cách viết một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn GTGT

 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Ghi thiếu chữ phường, tỉnh, việt nam trên hóa đơn có được không?” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.

 

Comments are closed.