Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu

Người lao động đã nghỉ hưu có thể được hỗ trợ chi phí chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Vấn đề hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu được cụ thể như sau:

Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Người lao động đã nghỉ hưu đã đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp và trong thời gian bảo đảm bệnh nghề nghiệp.

Thời gian bảo đảm bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể đối với từng nhóm bệnh nghề nghiệp tại Thông tư 15/2016/TT-BYT.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp

Mức hỗ trợ cho người lao động đã nghỉ hưu được quy định tại Điều 16 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 10 lần mức lương cơ sở/người.

Số ln hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Trình tự, thủ tục giải quyết

Việc giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định 37/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện;

– Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp;

– Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người lao động đã nghỉ hưu đáp ứng đủ điều kiện quy định trên thì nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khi nộp mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Và trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang tham gia làm việc

Vấn đề hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã thôi việc

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.