Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc

Người lao động đang tham gia làm việc có thể được hỗ trợ chi phí chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Vấn đề hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc được cụ thể như sau:

Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc được hưởng hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc được hưởng hỗ trợ theo quy định này bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đi với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng hỗ trợ

Người lao động thuộc đối tượng trên đáp ứng các điều kiện dưới đây thì được hưởng hỗ trợ khi chữa bệnh nghề nghiệp:

– Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp đủ Điều kiện;

– Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đủ 12 tháng trở lên và đang được tham gia tính đến tháng liền kề trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

– Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong thời gian người lao động làm các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp;

– Người sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.


Mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp

Mức hỗ trợ cho người lao động đã nghỉ hưu được quy định tại Điều 16 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 10 lần mức lương cơ sở/người.

Số ln hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Xem thêm: Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu


Trình tự, thủ tục giải quyết

Việc giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định 37/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện;

– Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp;

– Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người lao động đáp ứng đủ điều kiện quy định trên thì nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khi nộp mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Và trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ hưu

Vấn đề hỗ trợ phí khám bệnh nghề nghiệp với người đã chuyển công việc khác

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.