Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử điều chỉnh

Điều chỉnh hóa đơn điện tử trong trường hợp nào? Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh như thế nào? Taxkey hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

1. Tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Từ ngày 1/11/2018, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Một số doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Doanh nghiệp được sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Theo lộ trình, đến ngày 1/11/2020 sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. 

>>>Xem thêm:

Hóa đơn điện tử là gì?

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

2. Trường hợp lập hóa đơn điện tử điều chỉnh

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này.

>>>Xem thêm: Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng  

3. Cách lập hóa đơn điện tử điều chỉnh

Bước 1: Tìm kiếm hóa đơn điện tử cần điều chỉnh

Cũng tương tự như lập hóa đơn điện tử thay thế, lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sẽ cần phải tìm các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Bước 2: Tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn và phát hành hóa đơn hiệu chỉnh. 

Phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin: Tên hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Tên đơn vị; Mã số thuế của đơn vị; Tên khách hàng; Mã số thuế khách hàng; Địa chỉ khách hàng; Điện thoại khách hàng; Mã số khách hàng và Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ.

Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa. 

Bước 3: Thực hiện phát hành hóa đơn mới và cung cấp cho khách hàng.

Tổ chức phát hành hóa đơn có thể thực hiện theo cách sau:

 Vào mục Quản lý hóa đơn điều chỉnh tìm kiếm hóa đơn thay thế theo tiêu chí: Mẫu số, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Mã số thuế khách hàng, ngày tạo từ ngày đến ngày. Tại đây ta có thể xem lại văn bản điều chỉnh hóa đơn và chỉnh sửa.

Sau đó chọn xem chi tiết hóa đơn điều chỉnh và thực hiện “ký và phát hành” như hóa đơn trước đó. 

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử thay thế

Trên đây, Taxkey đã hướng dẫn quý khách hàng cách lập hóa đơn điện tử điều chỉnh. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi.

Comments are closed.