Mua bia trúng xe ô tô có phải đóng thuế TNCN không?

Mua bia trúng thưởng xe ô tô, người đổi thưởng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Hãy cùng Taxkey giải đáp thắc mắc qua bài viết dưới đây.

Cá nhân trúng thưởng xe ô tô phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2014) quy định về thu nhập chịu thuế, trong đó có thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

– Trúng thưởng xổ số;

Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

– Trúng thưởng trong các hình thức cá cược;

– Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

Ngoài ra, căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

– Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.

– Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

– Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

– Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.

– Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, khi tổ chức kinh tế tổ chức chương trình khuyến mại “Mua bia trúng xe ô tô” thì người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi nhận trúng thưởng xe ô tô

Căn cứ Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2014) quy định về thu nhập chịu thuế từ trúng thuởng:

– Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Căn cứ Điều Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2014) quy định về biểu thuế toàn phần được tính với thu nhập chịu thuế thì thuế suất với phần thu nhập từ trúng thường là 10%. 

Ngoài ra, căn cứ Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

“1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

….b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

4. Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%”

Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng thế nào ?

Tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

… g) Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

… 2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ”.

Như vậy, khi cá nhân mua bia trúng thưởng xe tô thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân, số thuế phải đóng tính trên phần giá trị tài sản vượt trên 10 triệu đồng nhân với thuế suất 10%.

>> Xem thêm: Tiền thưởng gameshow có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trên đây là bài viết: Mua bia trúng xe ô tô có phải đóng thuế TNCN không? Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.