Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động được áp dụng theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này (như: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan;…) khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Xem thêm: Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cứ mỗi năm được tính như sau:

– Đối với những năm đóng trước năm 2014 là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp đối với người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.