Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Dưới đây là thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất.

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Xem thêm: Hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Trình tự, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Sau khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động thực hiện các bước dưới đây theo quy định tại Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức chi trả

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.