Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014. Dưới đây là điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Chế độ thai sản là một trong các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và để được hưởng bất kỳ chế độ nào thì việc đáp ứng các điều kiện là điều tất yếu. Theo đó, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản nếu:

Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Hoặc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con nếu khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên.

Lưu ý: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể về cách xác định thời hạn 12 tháng trước khi sinh con như sau:

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định trên tức là không được tính vào 12 tháng trước khi sinh con.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Thời hạn hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trong trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định trên; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Xem thêm: Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.