Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Lao động nữ sinh con khi đáp ứng điều kiện luật định thì được hưởng chế độ thai sản. Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Lao động nữ sinh con đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ thai sản thì được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, lao động nữ sinh con mỗi tháng nghỉ chế độ được hưởng 100%  mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Trợ cấp một lần khi sinh con

Ngoài mức hưởng chế độ thai sản theo quy định trên, lao động nữ khi sinh con còn được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

 Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Xem thêm: Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị bệnh tật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.