Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

“Mức lương cơ sở”, cụm từ thường được nhắc tới nhiều lần. Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Mức lương cơ sở là gì?

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định định nghĩa về mức lương cơ sở. Do đó, căn cứ mức lương cơ sở, chúng tôi xin đưa ra định nghĩa như sau. Mức lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương; mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. 

Mức lương cơ sở được dùng để làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…Đồng thời, đây cũng là  mức lương làm cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp.

2. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

Cán bộ, công chức từ Trung Ương đến Cấp Xã.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

3. Chu kỳ thay đổi mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước do đó không có chu kỳ thay đổi nhất định. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta vẫn thấy mức lương cơ sở thay đổi 1 năm/lần.

4. Mức lương cơ sở hiện nay

Mức lương cơ sở hiện nay được quy định như sau:

+ Từ ngày 01/07/2018 – 30/06/2019: Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

+ Từ ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

5. Doanh nghiệp áp dụng mức lương cơ sở như thế nào?

Các doanh nghiệp không áp dụng mức lương cơ sở để tính các khoản tiền lương, phụ cấp,.. Mà sẽ dựa vào mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý mức lương cơ sở để tính mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như là trợ cấp thai sản,… 

Trên đây là những thông tin cơ bản về mức lương cơ sở là gì, những thông tin cơ bản về mức lương cơ sở. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp.  

Comments are closed.