Mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương

Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương. Nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Xây dựng thang lương, bảng lương

Căn cứ theo Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định 49/2013/NĐ-CP, việc xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp được áp dụng như sau: 

Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương. Để từ đó làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Đồng thời để làm cơ sở trả lương cho người lao động. 

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

>>>Xem thêm: Quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

2. Đăng ký thang lương, bảng lương

Căn cứ theo Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH 2019, thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương. Công bố, công khai tại nơi làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương.

Bước 3: Nộp hồ sơ gửi Phòng Lao động, thương binh và xã hội cấp huyện. 

Bước 4: Nếu phát hiện thang lương, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. 

♣ Hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương

Bao gồm:

+ Bản photo giấy phép kinh doanh

+ Hệ thống thang bảng lương

+ Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

+ Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

+ Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

+ Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

+ Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp.

3. Mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương như sau:

 

Hành vi vi phạm Mức phạt vi phạm 
Người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương đến Phòng lao động, thương binh và xã hội cấp huyện.

– Phạt cảnh cáo

– Hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không xây dựng thang lương, bảng lương.

+ Xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật;

+ Sử dụng thang lương, bảng lương không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

+ Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

>>>Xem thêm: Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

Trên đây là những thông tin cơ bản về thang lương, bảng lương, cũng như mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán thuế uy tín nhất.  

Comments are closed.