Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai thuế

Tờ khai thuế là một trong những giấy tờ bắt buộc khi thực hiện làm hồ sơ khai thuế. Nộp chậm tờ khai thuế sẽ bị phạt. Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai? Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây.

1. Thời hạn nộp các loại tờ khai

Thời hạn nộp các loại tờ khai là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất: Là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất: Là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất: Là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất: Là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất: Là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất: Là ngày thứ 45. Kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

2. Gia hạn nộp các loại tờ khai thuế

Việc gia hạn nộp các loại tờ khai thuế cũng chính là việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ thuế, nộp chậm so với thời hạn được nêu ở mục 1. Nguyên nhân của việc không nộp đúng thời hạn là do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Khi đó, người nộp thuế được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng; khai thuế quý; khai thuế tạm tính theo quý; khai thuế năm; khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Và thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

3. Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai thuế

Nếu chậm nộp các loại tờ khai so với thời hạn quy định thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính.

 

Thời hạn chậm nộp Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai
Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
 Từ 01 ngày đến 10 ngày (Trừ trường hợp nêu trên)

– Phạt tiền 700.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng

– Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 1.000.000 đồng

Từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

– Phạt tiền 1.400.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 800.000 đồng

– Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 2.000.000 đồng

Từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

– Phạt tiền 2.100.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 1.200.000 đồng

– Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 3.000.000 đồng

Từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

– Phạt tiền 2.800.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức tiền phạt tối thiểu là 1.600.000 đồng

– Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 4.000.000 đồng

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp không phải nộp)

– Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

– Phạt tiền 3.500.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 2.000.000 đồng

– Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 5.000.000 đồng

Thời hạn chậm nộp nêu trên đã bao gồm cả thời hạn gia hạn nộp các loại tờ khai. 

Nếu việc chậm nộp các loại tờ khai dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

>>>Xem thêm: 

Mức phạt chậm nộp tiền thuế 

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài  

Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Trên đây là bài viết “Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai thuế theo quy định hiện hành”. Nếu khách hàng và bạn đọc có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán uy tín chuyên nghiệp  

Comments are closed.