Mức phạt không ký hợp đồng lao động

Nhiều doanh nghiệp, công ty trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác bằng cách không ký hợp đồng lao động với người lao động. Điều này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp, công ty bị xử phạt. Mức phạt không ký hợp đồng lao động là gì? Người lao động nên làm gì để có thể bảo vệ mình? Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây

1. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

♣ Các loại hợp đồng lao động: 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

♣ Hình thức của hợp đồng:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Và được làm thành 02 bản. Trong đó, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. 

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

2. Những bất lợi của người lao động khi doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động

Người lao động không ký hợp đồng lao động sẽ có những bất lợi. Người lao động sẽ gặp những thiệt thòi. 

Khi không ký hợp đồng lao động, người lao động sẽ không được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Đặc biệt là các chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp sẽ không đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ không được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động,… mà nhẽ ra được hưởng.

Khi không ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Đơn phương chấm dứt hợp đồng mà  không cần phải dựa vào căn cứ pháp luật.

Người lao động sẽ phải chịu thiệt thòi lớn nếu không ký hợp đồng lao động.

>>>Xem thêm: Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

3. Mức phạt không ký hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Khi người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt tiền. Số tiền phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm của người sử dụng lao động. Cụ thể:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng: nếu vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động

+ Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: nếu vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: nếu vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động

+ Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: nếu vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

>>>Xem thêm: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

4. Người lao động nên làm gì để có thể bảo vệ mình?

Đầu tiên, người lao động có thể yêu cầu người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động.

Nếu người sử dụng lao động không thực hiện, người lao động có thể khiếu nại đến Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trình tự thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ thực hiện theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Trên đây là những thông tin cơ bản về mức phạt không ký hợp đồng lao động của người sử dụng lao động cũng như phương hướng giải quyết khi không ký hợp đồng lao động. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất  

Comments are closed.