Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là một trong những việc chủ yếu mà doanh nghiệp cần lưu ý trong mảng lao động. Nếu không thực hiện có thể sẽ bị xử lý như thế nào. Mức phạt không báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu ngay sau đây.

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Đây là quá trình thu thập thông tin về lao động, nhân sự. Từ việc tuyển dụng, tiếp nhận lao động cho tới khi đã ghi nhận tên lao động vào danh sách chính thức.

Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp thông thường sẽ bao gồm:

+ Các thông tin như thông tin cá nhân nhân viên

+ Chức vụ

+ Ngày bắt đầu làm việc cùng một vài số liệu tổng hợp khác.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Và khai báo, cập nhật khi có sự thay đổi. 

>>>Xem thêm: Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

2. Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Người sử dụng lao động sẽ khai báo theo tờ khai số  05 bạn hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTC. 

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Việc khai báo thực hiện trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm. Và khai báo theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTC. 

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hi nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

3. Mức phạt không báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp không báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ không bị phạt hành chính nữa. 

Trước kia, theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu không báo cáo tình hình sử dụng lao động (Điều 25). Tuy nhiên, kể từ ngày 25/11/2015, Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực. Đã bãi bỏ quy định tại Điều 25 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Theo đó, doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt khi không báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động cũng sẽ không bị xử phạt. 

Trên đây là những thông tin cơ bản về báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Taxkey – Đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo thuế uy tín

Comments are closed.