Người đang bị cách ly Covid tập trung có được tham gia bầu cử không?

Thời gian bầu cử Quốc hội đã tới nhưng số lượng người cách ly tập trung đang ngày càng tăng do diễn biến phức tạp của dịch Covid. Vậy người đang bị cách ly Covid tập trung có được tham gia bầu cử không?

Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử

Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử; nghiêm cấm mọi sự phân biệt, kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào.

Nguyên tắc này được quy định rõ tại Tại Điều 7 Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Do vậy, dù là trong tình hình diễn biến dịch Covid phức tạp, người đang bị cách ly Covid tập trung vẫn được tham gia bầu cử như những công dân khác.

Thủ tục tham gia bầu cử Quốc hội của những người đang bị cách ly tập trung

Bô Nội vụ ban hành Công văn 2135/BNV-CQĐP ngày 13 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Quy trình bầu cử của những người đang cách ly tại nhà được thực hiện theo Phụ lục III của Công văn 2135/BNV-CQĐP.

Công tác chuẩn bị

Về nhân lực

Ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm thành viên là người đang làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa, giãn cách (nếu có) và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định (lựa chọn hình thức phù hợp). Trường hợp khu vực phong tỏa, giãn cách có số lượng cử tri đông hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

– Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với tổ Covid cộng đồng trong khu vực phong tỏa, giãn cách để bố trí khu vực bỏ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo cách biệt giữa trong và ngoài hàng rào ngăn cách giữa khu vực phong tỏa, giãn cách với bên ngoài. Tổ bầu cử chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên ngoài hàng rào, tổ Covid cộng đồng chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên trong hàng rào.

– Sơ đồ khu vực bỏ phiếu bố trí theo một chiều di chuyển, gồm bàn phát phiếu bầu, bảng niêm yết ứng cử viên, bàn viết phiếu bầu, hòm phiếu, bàn đóng dấu cử tri đã bỏ phiếu.

– Kẻ vạch quy định khoảng cách 2 mét, người tham gia bầu cử sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng, dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi bỏ phiếu.

– Hòm phiếu, con dấu “đã bỏ phiếu”, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong hòm phiếu, găng tay, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang, phương tiện phòng hộ cá nhân cho thành viên tổ bầu cử (Bộ chống dịch Covid- 19), thùng (túi) rác thải, túi đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng.

Về thời gian tổ chức

Bố trí phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu tập trung

– Thành viên tổ bầu củ trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn.

– Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu “đã bỏ phiếu”, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực bầu cử.

Bước 2: Tại khu vực phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách

– Nhân viên tổ Covid cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị phòng hộ cá nhân: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn…; hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử).

– Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch; đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri.

– Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ và phát phiếu bầu cử cho cử tri.

– Cử tri nhận phiếu bầu cử và thẻ cử tri, di chuyển đến đọc bảng niêm yết danh sách người ứng cử.

– Cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành viết phiếu bầu cử.

– Mang phiếu bầu di chuyển đến và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (thành viên tổ bầu cử giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được hướng dẫn).

– Thành viên tổ bầu cử đóng dấu “đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri.

– Cử tri nhận lại thẻ cử tri và di chuyển theo lối quy định về lại nhà nhà trong khu vực phong tỏa, giãn cách.

Bước 3: Sau khi cử tri bỏ phiếu xong

– Thành viên tổ bầu cử rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri tại khu vực phong tỏa, cách ly.

– Thành viên tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo, dán giấy niêm phong hòm phiếu; đồng thời thu dọn các giấy tờ có liêquan cho vào túi đựng rác thải.

– Tất cả thành viên tổ bầu cử rời khỏi khu vực bỏ phiếu; tháo bỏ phương tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng.

– Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là hòm phiếu và túi đựng rác thải.

Bước 4: Bàn giao, vận chuyển hòm phiếu

Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu, các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ. Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tại cơ sở cách ltập trung được phép kiểm phiếu theo định tại Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bu cử quốc gia.

Bước 5: Kết thúc bàn giao hòm phiếu, kiểm tra phiếu

Sau khi bàn giao hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu hoặc kết thúc kiểm phiếu tại cơ sở cách ltập trung, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là nội dung bài viết người đang bị cách ly Covid tập trung có được tham gia bầu cử không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. 

Comments are closed.