Người đang bị cách ly Covid tại nhà có được tham gia bầu cử không?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, rất nhiều người dân đang bị cách ly tập trung hoặc tại nhà. Vậy người đang bị cách ly Covid tại nhà có được tham gia bầu cử không?

Quyền được bầu cử của nhân dân

Tại Điều 7 Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thể hiện như sau:

– Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú.

– Mỗi người chỉ được ghi tên vào Danh sách những người ứng cử ở 01 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 01 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 01 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng.

– Mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp.

– Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt.

Như vậy, mỗi công dân Việt Nam, dù là người đang bị cách ly Covid đều có quyền được bầu cử như nhau.

Thủ tục tham gia bầu cử của những người đang bị cách ly Covid tại nhà

Bô Nội vụ ban hành Công văn 2135/BNV-CQĐP ngày 13 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Quy trình bầu cử của những người đang cách ly tại nhà được thực hiện theo Phụ lục II của Công văn 2135/BNV-CQĐP.

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu)

– Thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân, gồm găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ (nếu có).

– Vận chuyển hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến nhà cử tri đang thực hiện cách ly.

Bước 2: Tại nhà cử tri đang thực hiện cách ly

– Thành viên tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài nhà ở của cử tri, bảo đảm khoảng cách với các thành viên khoảng 2 mét. Thông báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, phòng chống dịch trong bầu cử như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Thành viên tổ bầu cử hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần với cử tri.

– Cử tri thực hiện khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri.

– Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri; phát danh sách ứng cử viên, phiếu bầu, bút, thước cho cử tri.

– Cử tri nhận, ghi và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau đó, bỏ bút, thước vào tui đựng rác do thành viên tổ bầu cử mang đến (giữ lại thẻ cử tri để đóng dấu). Trường hợp bút, thước kẻ phải sử dụng nhiu ln thì phải xử lý khử khun trước khi cử tri khác sử dụng.

– Thành viên tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri.

– Kết thúc bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành thu dọn các vật dụng có liên quan cho vào túi đựng rác thải và thực hiện khử khuẩn y tế đối với hòm phiếu và các trang thiết bị khác có liên quan.

Bước 3: Vận chuyển hòm phiếu

Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu phụ đến nhà người cách ly khác để tiếp tục bỏ phiếu. Kết thúc đợt bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo và niêm phong thùng phiếu, sau đó vận chuyển về phòng bỏ phiếu.

Lưu ý: Sau mỗi lần bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử đều thay găng tay.

Bước 4: Kết thúc việc bàn giao hòm phiếu

Sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Trên đây là nội dung bài viết người đang bị cách ly Covid tại nhà có được tham gia bầu cử không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. 

Comments are closed.