Người nhận cổ tức có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Vậy nhà đầu tư nhận cổ tức từ đầu tư chứng khoán có cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Nhà đầu tư nhận cổ tức có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế:

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

Do đó, các nhà đầu tư chứng khoán khi nhận cổ tức phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức

Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập đầu tư chứng khoán:

Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

kjj

Như vậy, số thuế nhà đầu tư phải nộp khi nhận thu nhập từ cổ tức nhận được khi đầu tư là 5% trên giá trị nhận được và trước khi công ty trả thu nhập cho cá nhân sẽ phải giữ lại 5% để nộp thuế cho nhà đầu tư.
Trên đây là bài viết về người nhận cổ tức có phải nộp thuế tncn Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

Comments are closed.