Quy định của pháp luật về tuyên bố một người mất tích và thủ tục tuyên bố một người mất tích

Trong bài viết dưới đây hãy cùng Lawkey tìm hiểu về những quy định của pháp luật về tuyên bố một người mất tích và thủ tục tuyên bố một người mất tích như thế nào:

Yêu cầu tuyên bố một người mất tích là gì?

Theo quy định tại Điều 68 Bộ Luật Dân sự 2015 và Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự. Đồng thời phải kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Bước 1: Nhận đơn yêu cầu

Theo quy định tại Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích phải đầy đủ các nội dung:

  • Ngày, tháng, năm viết đơn;
  • Tên toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;
  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
  • Những vấn đề cụ thể yêu cầu toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu toà án giải quyết việc dân sự đó;
  • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;
  • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu…

Đồng thời người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ vào phần cuối đơn.

Bước 2: Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu

Tại bước này, Tòa án sẽ nhận đơn yêu cầu và xử lý đơn, nếu đơn đáp ứng đủ các yêu cầu thì sẽ chuyển qua thụ lý đơn

Bước 3: chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Thông báo tìm kiếm phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

>>xem thêm: Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài viết về Quy định của pháp luật về tuyên bố một người mất tích và thủ tục tuyên bố một người mất tích Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.