Quy định về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cụ thể:

Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Việc xác định một doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa hay doanh nghiệp nhỏ cần dựa trên các tiêu chí quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Doanh nghiệp vừa

– Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.
– Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ

– Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

Chế độ kế toán áp dụng

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì doanh nghiệp có thể áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc chế độ kế toán cho doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể:

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đây là chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đây là chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế; bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu thấy phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Xem thêm: Những chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy định về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.