Nội dung quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định pháp luật

Quyền đối với bất động sản (BĐS) liền kề là quyền được thực hiện trên một BĐS (BĐS chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một BĐS khác thuộc quyền sở hữu của người khác (BĐS hưởng quyền). Vậy nội dung quyền đối với bất động sản liền kề được quy định thế nào?


Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?

Điều 245 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (BĐS chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (BĐS hưởng quyền).

Xem thêm: Quyền đối với bất động sản liền kề là gì? theo quy định hiện hành


Nội dung của quyền đối với BĐS liền kề

Mục đích của quy định về nội dung này nhằm tạo cơ sở pháp lí về những điều kiện thuận lợi để chủ sở hữu có thể khai thác 1 cách có hiệu quả nhất công dụng của tài sản. Quyền đối với BĐS liền kề bao gồm:

Quyền về lối đi qua

Chủ sở hữu BĐS ở trong hoặc bị vây bọc bởi các BĐS của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu BĐS liền kề dành cho mình một lối đi hợp lý và thuận tiện trên phần đất của họ ra đường công cộng.

Lối đi được mở trên BĐS liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của BĐS bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho BĐS có mở lối đi.

Về nguyên tắc, người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu BĐS liền kề số tiền tương ứng với giá trị tài sản được sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Việc mở lối đi do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thuận tiện việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Nếu BĐS được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu khác nhau thì khi chia cũng phải dành lối đi cần thiết cho người ở phía trong. Phần này được coi là lối đi chung và không có đền bù.

Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua BĐS khác

Chủ sở hữu BĐS có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua BĐS của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì đây là một trong những quyền quan trọng và phổ biến nhằm nâng cao đời sống vật chất, inh thần cho công dân.

Quyền về cấp, thoát nước qua BĐS liền kề

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một BĐS khác thì chủ sở hữu BĐS có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu BĐS có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.

Đối với cuộc sống hàng ngày, nhu cầu về nước để dùng và lối để thoát nước thảo là thiết yếu. Khi sử dụng quyền này, chủ sở hữu cũng phải thỏa thuận với các chủ sở hữu BĐS liền kề dành cho mình một lối cấp, thoát nước thích hợp, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường. Khi lắp đặt ống dẫn, cống hoặc khơi rãnh phải đảm bảo hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu BĐS liền kề.

Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

Đây được coi là nhu cầu cấp thiết trong canh tác và trong sản xuất. Khi người sử dụng đất canh tác có nhu cầu về nước tưới, tiêu nước thì có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh phải để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu.

Một số quyền khác được pháp luật quy định

Ngoài quyền sử dụng hạn chế BĐS, người chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình được pháp luật bảo vệ nếu giao dịch dân sự vô hiệu. Trong một số trường hợp, tài sản giao dịch đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch dân sự với người thứ ba vẫn có hiệu lực. Người thứ ba còn có quyền yêu cầu người đã xác lập giao dịch với mình phải bồi thường thiệt hại nếu tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc phải trả lại cho người có quyền nhận tài sản đó.

Chủ sở hữu còn có quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách BĐS. Quyền sở hữu này có thể là quyền sở hữu chung nếu được xây dựng hoặc tạo lập trên đất thuộc quyền sử dụng chung. Nếu mốc giới được tạo dựng do công sức của chủ sở hữu và trên đất thuộc quyền sử dụng của người đó thì không phải thuộc sở hữu chung. Trong trường hợp mốc giới là tường nhà chung thì những chủ sở hữu BĐS liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ khi các bên có thỏa thuận và đồng ý.


Nghĩa vụ của chủ sở hữu BĐS trong quyền đối với BĐS liền kề

Quyền sở hữu của các chủ sở hữu được Nhà nước bảo hộ, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho chủ sở hữu thực hiện tốt quyền sử dụng tài sản của mình thì chủ sở hữu cũng phải có nghĩa vụ đối với các chủ thể khác khi họ thực hiện quyền sở hữu tài sản của họ mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của chủ sở hữu BĐS liền kề hoặc vì mục đích chung phục vụ lợi ích cho nhà nước, cho xã hội.

Ngoài ra, trong quá trình sinh sống, để không làm ảnh hưởng đến những chủ sở hữu BĐS liền kề và xung quanh, chủ sở hữu nhà ở còn phải có nghĩa vụ trong việc thoát nước mưa, nước thải.

– Đối với nước mưa: Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống BĐS của chủ sở hữu BĐS liền kề.

– Đối với nước thải: Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang BĐS của chủ sở hữu BĐS liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

Trong xây dựng, chủ sở hữu nhà xây dựng sau còn bị hạn chế quyền trổ cửa ra vào, cửa sổ theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trong những điều kiện nhất định, người xây dựng sau phải trổ cửa ra vào sao cho không nhìn thẳng vào cửa ra vào nhà đối diện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận.

Trên đây là nội dung Nội dung của quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định pháp luật Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Comments are closed.