Rút lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân rút lợi nhuận như thế nào? Làm sao có thể rút lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân? Chủ doanh nghiệp tư nhân phải làm gì? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp. 

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

2. Lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân

Lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân có thể được thu từ các nguồn sau:

2.1. Từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân cũng giống như những loại hình doanh nghiệp khác đều có ngành nghề kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành điều hành hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự quyết định tăng giảm vốn điều lệ trong doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Khi kinh doanh tốt, doanh nghiệp phát triển. Nguồn lợi nhuận thu vào sẽ cao. Chủ doanh nghiệp sẽ có phương án điều hành doanh nghiệp phù hợp, sẽ có chiến lược phát triển doanh nghiệp tốt. Để từ đó lợi nhuận thu lại trong công ty sẽ cao hơn. 

2.2. Từ hoạt động cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Việc cho thuê doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Khi tiến hành cho thuế doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ thu lại một khoản tiền thuê từ người thuê. Các bên sẽ thỏa thuận với nhau và ghi lại trong hợp đồng cho thuê. Về các vấn đề như: giá thuê; thời thuê; quyền và nghĩa vụ các bên; các chi phí phát sinh;…..

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

2.3. Từ hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải thực hiện trả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp. Trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. 

>>>Xem thêm: Rút lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

3. Rút lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chỉ được rút lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Cũng như chỉ được rút sau khi đã thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn. 

Lợi nhuận của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Và sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

>>>Xem thêm: Rút lợi nhuận trong công ty TNHH một thành viên 

Trên đây là bài viết về rút lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân trọn gói giá rẻ  

Comments are closed.