So sánh công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh có những điểm gì giống và khác nhau? Làm sao có thể phân biệt được hai loại hình doanh nghiệp này? Cùng Taxkey tìm hiểu

1. Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

Công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên sự tin cận, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Không giới hạn số lượng thành viên hợp danh. Ngoài ra còn có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm thành lập. Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh  

2. Điểm giống nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

– Thành viên góp vốn trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Về cơ cấu tổ chức đều gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

– Số lượng thành viên: Có số lượng thành viên tối thiểu là 2 người.

– Cả hai loại hình công ty đều không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

– Có thể tiếp nhận thêm thành viên mới. 

3. Điểm khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

STT Tiêu chí Công ty TNHH hai thành viên trở lên Công ty hợp danh
1 Số lượng thành viên

Có từ 2 – 50 thành viên.

(Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Thành viên hợp danh: Có từ 2 thành viên trở lên. Không giới hạn số lượng tối đa.

– Thành viên góp vốn: Có thể có hoặc không.

(Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh)

2 Loại thành viên Không phân biệt thành các loại thành viên khác nhau Có hai loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
3

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty

Các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp

– Thành viên hợp danh: Liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong công ty.

– Thành viên góp vốn: Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

4 Phát hành chứng khoán Có thể phát hành trái phiếu Không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào
5 Cơ cấu tổ chức quản lý

Công ty có thể có Ban kiểm soát

(Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Không có Ban kiểm soát

(Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty hợp danh)

6 Quyền nhân danh công ty điều hành hoạt động công ty Chỉ có một số chức danh nhất định trong công ty mới có quyền điều hành hoạt động của công ty Các thành viên hợp danh có quyền điều hành hoạt động của công ty
7 Hạn chế quyền góp vốn vào doanh nghiệp khác Không bị hạn chế quyền góp vốn của các thành viên Các thành viên hợp danh bị hạn chế quyền góp vốn.
8 Rút vốn trong công ty

Thành viên rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại vốn góp; chuyển nhượng phần vốn góp; công ty hoàn trả vốn góp; trong một số trường hợp đặc biệt.

(Xem thêm: Rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn và phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH  

Comments are closed.