Tài sản góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên như thế nào? Tài sản góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên là những loại nào? Rất nhiều câu hỏi của khách hàng gửi cho chúng tôi về góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên. Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc thông qua bài viết dưới đây. 

1. Xác định các loại tài sản có thể góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các loại tài sản góp vốn. Theo đó, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể góp vốn thành lập bằng các loại tài sản sau:

  • Đồng Việt Nam.
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.
  • Vàng.
  • Giá trị quyền sử dụng đất.
  • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ.
  • Công nghệ.
  • Bí quyết kỹ thuật.
  • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Định giá tài sản góp vốn

Không phải tất cả các loại tài sản nào khi góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu công ty sẽ phải thực hiện định giá tài sản góp vốn. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Việc này sẽ đảm bảo mặt khách quan, công bằng. Sẽ giảm đi sự sai số, chênh lệch giữa giá trị tài sản thực tế vs giá trị phần góp vốn. Nếu có sự chênh lệch, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp thêm để bù đắp phần chênh lệch đó. 

>>>Xem thêm: Định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp, công ty

3. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Tài sản của chủ sở hữu công ty sẽ phải tách bạch với tài sản của công ty. Do đó, khi tiến hành thành lập công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty.

– Tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất: Phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.)

– Tài sản không đăng ký quyền sở hữu: Giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Hóa đơn, chứng từ góp vốn:

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh

– Văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá

– Hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

♣ Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn:

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho công ty như sau: 

– Ra quyết định góp vốn của chủ sở hữu công ty.

– Thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản.

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty

4. Hình thức góp vốn

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nhưng trên thực tế nên thực hiện chuyển khoản. Điều này sẽ giúp cơ quan thuế dễ quản lý. Đảm bảo tính minh bạch khách quan.

Đối với việc góp vốn bằng tài sản không phải là tiền mặt, vằng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải định giá tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản. 

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

5. Thời hạn thực hiện góp vốn

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần

Trên đây là bài viết về góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

Comments are closed.