Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật Việt Nam cho phép cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Vậy điều kiện thành lập là gì? Trình tự thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam?

Điều kiện cho phép thành lập

Để được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, cơ sở giáo dục nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 53 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, bao gồm:

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Có thời gian hoạt động giáo dục ít nhất là 05 năm ở nước sở tại; đã được kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục.
 • Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng.
 • Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện hợp pháp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập

 Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền;
 • Báo cáo tóm tắt sự hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
 • Văn bản giới thiệu nhân sự làm trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu.

Lưu ý: Văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.


Thủ tục cho phép thành lập

Điều 58 Nghị định 86/2018/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cơ sở giáo dục nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ trên.

Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định xem xét, quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Trường hợp không cho phép thành lập, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do.

Nếu hồ sơ không đầy đủ 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

Xem thêm: Thủ tục cho phép hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài


Đăng ký hoạt động

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài có hiệu lực, cơ sở giáo dục thành lập văn phòng đại diện phải làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở giáo dục và đào tạo nơi văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đặt trụ sở.

Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 59 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và bản sao hồ sơ đề nghị cấp quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đã gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Quyết định bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân của người được bổ nhiệm;
 • Nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân;
 • Địa điểm cụ thể đặt văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và giấy tờ pháp lý có liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ trên, hồ sơ được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do.

Nếu hồ sơ không đầy đủ:

Ttrong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho cơ sở giáo dục nước ngoài.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.