Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất

Nhu cầu đi lại của con người ngày càng gia tăng kéo theo việc nhập khẩu ô tô ngày càng lớn. Để được nhập khẩu thì phải có giấy phép. Dưới đây là thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất.

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào được thành lập hợp pháp cũng có thể nhập khẩu ô tô. Mà theo quy định tại Điều 15 Nghị định 116/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn nhập khẩu ô tô phải được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định này.
  • Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Lưu ý:

Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô.


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Doanh nghiệp muốn xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (01 bản chính mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (01 bản sao);
  • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này (01 bản sao);
  • Văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật (01 bản sao).

Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Để được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các bước theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ được nộp tại Bộ Công thương.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, bộ phận tiếp nhận sẽ giải quyết hồ sơ như sau:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp (Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP).

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc theo hình thức phù hợp khác.

Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.