Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định mới nhất

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định mới nhất được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đề nghị

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 bộ, gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội theo Mu số 25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản sao hợp lệ một số giấy tờ;

Tổ chức, doanh nghiêp chuẩn bị bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhn đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư s 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

+ Điều lệ hoạt động (đối vi các tổ chức hội, đoàn th).

Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thông tin trao đổi trên trang mạng xã hội;

– Đề án hoạt động

Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Các loại hình dịch vụ; phạm vi; lĩnh vực thông tin trao đi; phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của mạng xã hội; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

– Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Trong thỏa thuận phải có tối thiểu các nội dung sau:

+ Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội; quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+ Quyền, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+ Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

+ Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác;

+ Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép theo Mu số 26 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chi, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.