Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế được quy định như thế nào? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định về giấy chứng nhận đăng ký thuế

♠ Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

1. Tên người nộp thuế;

2. Mã số thuế;

3. Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

4. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

♠ Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

+ Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

+ Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

+ Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế khi nào?

Theo khoản 3 Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế được cấp lại khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Bị mất.

– Bị rách, nát.

– Bị cháy.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế

– Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc, người nộp thuế gửi Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

– Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau:

+ Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;

+ Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác.

>>Xem thêm: Cách tính thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật

Trên đây là bài viết về: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.