Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Trường hợp giấy phép bị hỏng hoặc bị mất thì doanh nghiệp phải xin cấp lại. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được quy định cụ thể dưới đây.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 116/2017/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm: 01 bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Mu s 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

Trong đơn phải nêu rõ lý do mất, thất lạc hoặc hư hỏng.

Trình tự cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Khoản 2 Điều 18 Nghị định 116/2017/NĐ-CP hướng dẫn trình tự cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô như sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trên trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Bộ Công Thương.

Bước 2:  

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

Bước 3:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.