Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được cấp đổi trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên Giấy phép. Dưới đây là thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin ghi trên giấy phép thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 116/2017/NĐ-CP, bao gồm:

  • 01 bản chính Đơn đề nghị cấp đi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này);
  • 01 bản sao Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã được cấp;
  • Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Khoản 3 Điều 17 Nghị định 116/2017/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ trên.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ Công thương.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Hồ sơ chưa đầy đủ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định của pháp luật, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Bước 3: Trả kết quả

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra tính xác thực của các điều kiện luật định, Bộ Công Thương xem xét cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp không cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lại cho Bộ Công Thương bản chính Giấy phép đã được cấp trước đó.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.