Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Những đối tượng nào được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này.

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  •  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng ln bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử hợp pháp là gì?

2. Trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục đăng ký được hướng dẫn cụ thể tại Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

  • Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên sẽ truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.
  • Điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Bước 2: Cơ quan thuế gửi thông báo trả lời

  • Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  • Thông báo được thực hiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Bước 3: Hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn GTGT

Lưu ý: 

  • Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
  • Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý cũng như được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Comments are closed.