Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì? Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc ngay sau đây.

1. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, những doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại; và các doanh nghiệp đã và sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp tổ chức kinh tế nêu trên nếu thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

3. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Sau đó đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Đăng ký sẽ theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Lưu ý:

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Nếu cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Xác định hóa đơn điện tử hợp lệ như thế nào?

4. Lập hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

>>>Xem thêm: Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trên đây là thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.

Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng.

Comments are closed.