Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì? Những đối tượng nào phải sử dụng? Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh sẽ phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. 

Hóa đơn điện tử hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo t máy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Để hiểu đơn giản rằng, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn được Tổng cục thuế cấp cho một mã xác thực và số xác thực riêng biệt được mã hóa, tạo và cung cấp bởi hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế dựa trên thông tin hóa đơn của từng doanh nghiệp. Hay còn gọi là hóa đơn điện tử xác thực.

>>>Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? 

2. Những đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bao gồm những đối tượng sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức bán hàng, cung ứng dịch vụ mới thành lập, mới đi vào hoạt động, chưa có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử tự lập.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng. Hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử. 

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

3. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

♣ Bước 1: Thực hiện kiểm tra thông tin trước khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ phải kiểm tra xem cơ sở của mình có đủ điều kiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay không. Bao gồm những điều kiện sau:

+ Có mã số thuế và hiện đang hoạt động bình thường.

+ Đang sử dụng chữ ký số. Chữ ký số phải hợp lệ và phải dùng để ký hóa đơn điện tử.

+ Có trang thiết bị đầy đủ: Kết nối Internet, địa chỉ email cố định 

♣ Bước 2: Đăng ký tài khoản trên hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế

Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh truy cập vào địa chỉ website: https://laphoadon.gdt.gov.vn/van-portal

Sau đó chọn mục “Chưa có tài khoản” để đăng ký tài khoản mới. 

Trong mục “Chọn loại hình nộp thuế”, tiếp tục chọn “Doanh nghiệp”

Sau đó chọn tiếp “Đọc từ token” để xác nhận chữ ký số mà doanh nghiệp hiện tại đang dùng. Chọn chữ ký số và “Tiếp tục”.

Sau đó điền đầy đủ thông tin nộp thuế. Điền xong nhấn nút “Hoàn tất” để hoàn thành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Sau khi đã gửi thông tin đăng ký cho cơ quan thuế qua hệ thống, chậm nhất là 3 ngày cơ quan thuế sẽ gửi phản hồi đến email doanh nghiệp của bạn để cho biết thông tin tài khoản, mật khẩu và mã token của doanh nghiệp.

♣ Bước 3: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Vào Menu trên ứng dụng, chọn “Đăng ký phát hành”. Vào “Chức năng theo menu. Cắm chữ ký số đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế vào máy tính. nhập các thông tin cần thiết để đăng ký. sau đó chọn nút “Lưu”. Thông tin cần đăng ký 

Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh muốn sử dụng được thì phải có phần mềm hỗ trợ xác thực hóa đơn. Với doanh nghiệp đã có phần mềm xử lý hóa đơn điện tử, thì chỉ cần sử dụng thêm một công cụ giúp ký và gửi hóa đơn điện tử đi cơ quan thuế để xác thực.

4. Lưu ý sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế thành công

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Nếu có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin (theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Và gửi lại cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất    

Comments are closed.