Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/11/2018 quy định doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy, khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử? Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào? Các kế toán cần lưu ý về mốc thời gian này.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán. 

Hóa đơn điện tử hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Khi lập hóa đơn điện tử sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Khi đó, hóa đơn điện tử mới hợp pháp, hợp lệ.

>>>Xem thêm: Xác định hóa đơn điện tử hợp lệ như thế nào?  

2. Những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP bao gồm:

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dưới một trong các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hp danh; Doanh nghiệp tư nhân. (Theo quy định của Luật doanh nghiệp; Luật các tổ chức tín dụng; Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật chứng khoán; Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác)

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.

+ Tổ chức khác.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

– Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

3. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020. Như vậy, thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020.

Theo đó, lộ trình như sau:

♠ Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/0/2020:

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành:

Dù là hóa đơn có mã hay không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018:

+ Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngà31 tháng 10 năm 2020.

Trong trường hợp sử dụng hết hóa đơn đặt in, tự in đã thông báo phát hành. Và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in, tự in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31/10/2020.

+ Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đi để áp dụng hóa đơn điện tử:

Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Nếu cơ sở chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn tự in. Nhưng phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

– Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020

+ Được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

+ Nếu cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử:

Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin: Thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin: Thì tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn tự in, đặt in. Đồng thời phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP tới cơ quan thuế. Và cũng phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

♠ Từ ngày 1/11/2020 trở đi:

Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

Trường hợp đặc biệt:

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Trên đây là bài viết về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng.Với đội ngũ luật sư, kế toán nhiều năm kinh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp. Giá cả rất phù hợp với khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn. 

Comments are closed.