Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ tư thục

Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ tư thục? Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ tư thục được thực hiện như thế nào?

Các trường hợp đình chỉ hoạt động

Nhóm trẻ tư thục bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sau đây:

– Không bảo đảm một trong các điều kiện thành lập và hoạt động;

– Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành.


Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ tư thục

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo trình tự, thủ tục như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế.

– Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

– Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, biện pháp khắc phục và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Đề nghị hoạt động giáo dục trở lại

Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu tổ chức, cá nhân đã khắc phục được các vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép nhóm trẻ tư thục hoạt động giáo dục trở lại và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại gồm:

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

– Biên bản kiểm tra.

Trình tự, thủ tục cho phép nhóm trẻ tư thục hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện như thủ tục xin phép hoạt động lần đầu.

Xem thêm: Thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.